วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศัลยกรรมประสาท

     สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิต ผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดโรคทางสมอง คือ ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม
    ศูนย์ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้าน ศัลยกรรมประสาท  โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัด ที่จะทำให้การผ่าตัดสมองของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด อุบัติเหตุที่ศีรษะ, สมองกระทบกระเทือน, เลือดคั่งในสมอง, เส้นเลือดในสมองแตก, ภาวะน้ำคั่งในสมอง ให้คำปรึกษาและผ่าตัด
โรคทางสมอง โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
    
- เนื้องอกในสมอง
    - เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm)
    - เส้นเลือดผิดปกติในสมอง (AVM)
    - ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง
    - การผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในสมองและในผู้สูงอายุ
    - การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในสมอง โดยใช้เครื่องมือกำหนดพิกัดในสมอง
โรคทางไขสันหลัง โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
    
- อุบัติเหตุ

    - เนื้องอก
    - เส้นเลือดผิดปกติ
    - ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทที่คอ หรือหลัง
    - เนื้องอกในไขสันหลัง

เวลาทำการ: ทุกวัน 8.00 -20.00 น.
ทีมแพทย์ อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลินิกอายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

   อายุรกรรมสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุมโดย...